ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΜΑΛΗΣ ΑΕ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟ ΚΛΑΔΟ ΜΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΟΠΩΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,ΝΟΜΑΡΧΙΑ,ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ κ.τ.λ.

ΑΔΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ,ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΤΑΛΛΑ) ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΣ.

ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΩΣΤΕ Η ΔΙΑΛΟΓΗ Η ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Η ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ Η ΧΥΤΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΜΗ ΡΥΠΟΓΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ.

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΕΓΓΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΩΣΤΕ Ο ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ Η ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΑ ΚΥΜΕΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ.

ΟΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΙΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ   ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΩΣΤΕ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΝΟΜΑ.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001:2008(ΣΔΠ 4294/12)

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004(ΣΔΠ 4294/12).

Φόρτωση ...